вітаем!/welcome

Гэта – блог зіна Tryznas*Kefiras і дыстрыбуцыі Aggrrrh! зь Менску & Вiльнi. Усё пачалося ў чэрвені 2006, калі выйшаў першы нумар зіна. Трызнас-Кефірас (далей – Т*К) – гэта білінгвальны выразалі-наклеілі фанзін (на беларускай і расейскай мовах), які часта памылкова называюць хіпі фэмінісцкім часопісам. Але гэта так далёка ад праўды! Т*К – футурыстычны неа-краст альманах, занадта злосны і незадаволены, каб быць хіпі, і з задужа разнародным зьместам і аўтарамі, каб называць сябе выключна фэмінісцкім. Сёньня мы старанна працуем над нумарам 5 і вельмі спадзяемся дарабіць яго да студзеня ’09.

Трэба прызнацца, што нашае дыстра вельмі хаатычнае і непастаяннае. У розныя часы мы гандлявалі, дарылі і абменьваліся дыскамі літоўскіх ска-панк дзяўчат, анархісцкімі кніжкамі, сінгапурскімі фаст-кор рэбятамі, польскімі веган-стрэйтэйдж зінамі,самаробным мылам і шмат чым яшчэ. Але нам хацелася б сканцэтравацца на прыемных штуках для ванны: (для цела – вэганскае мыла, для душы – зіны, коміксы і кніжкі). Сачыце за абнаўленьнямі ў нашым каталозе!

Ці варта казаць, што мы будзем вельмі радыя водгукам, пытаньням, супрацоўніцтву, падарункам і сюрпрызам ад вас? Таму не саромцеся, пішыце:
tryznas-kefiras [гаў-гаў] noblogs.org

Для асабістых ліставаньняў:
Саша: aggrrrh [at] riseup.net /// Лена: sirenevaya [at] riseip.net

**

This is a weblog of a zine Tryznas*Kefiras and a distro Aggrrrh! from Minsk (Belarus) and Vilnius (Lithuania). Their roots go back to the june of 2006 when the 1st issue of Tryznas*Kefiras was published. It’s a bilingual cut’n’paste fanzine (in belarusian and russian languages), often blamed to be a hippy feminist magazine but it’s far from being true. We are a futuristic neo-crust almanac with too much anger and discontent to be hippy, and with too diverse content and authors to be named just a feminist. Now the issue #5 is in the very active process and we hope to finsih it by the begining of january’09.

We should admit that our distro is a very chaotic and inconstant. At different times we sold, gifted and exchanged cd-s of lithuanian ska-punk girls band, anarchist books, fastcore guys from Singapore, polish vegan straight-edge zines, hand-made soap and other stuff. But now we’d like to concentrate on cool things for bath; both for your body (cruelty-free soap, loations etc) and for soal (zines, comixes and books). Keep an eye on our catalog updates!

It goes without saying that we’re looking forward opinions, questions, collaboration, presents and surprises from you. So don’t be shy, write us:
tryznas-kefiras [hau-hau] riseup.net

For personal e-mails;):
Sasha: aggrrrh [at] riseup.net /// Lena: sirenevaya [at] riseip.net

Comments are closed.